W dniach 10-15.06 jesteśmy na urlopie, zamówienia będą realizowane od 17.06, pozdrawiamy Visione.pl
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

 

Od 25 maja 2018 we wszystkich krajach UE obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej www.visione.pl jest firma VISIONE Urszula Warżała , ul. Komandorska 66 we Wrocławiu, zwana dalej Administratorem.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, składania zamówienia w sklepie Visione.pl lub rejestracji Twojego adresu email w naszej bazie odbiorców Newslettera czy też przesłania formularza zwrotu/reklamacji towaru.

Czy musisz nam podawać swoje dane?

Wymagamy podania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, które oferujemy na podstawie umów. Jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy w stanie zawrzeć np. umowy sprzedaży towaru na odległość, ponieważ nie będziemy znać danych odbiorcy zakupionego towaru.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

1. podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

2. realizacji zawartej z Administratorem umowy w zakresie zwrotów i reklamacji  (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

3. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia)

4. wewnętrznych celów analitycznych Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia)

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie wymienionych wyżej podstaw prawnych, zgodnych z RODO i w zgodzie z wymienionymi celami przetwarzania danych.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania. Czyli:

1. W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora, przez okres do czasu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie

2. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, aż do czasu jej wykonania. Co oznacza również czas, w którym można dochodzić roszczeń z tytułu wykonania umowy.

3. W zakresie wewnętrznych celów analitycznych Administratora, przez okres do czasu prowadzenia czynności analitycznych lub do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych wyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych klientów mogą być:

1. IAI SHOP, na której platformie jest postawiony sklep internetowych

2. Podmioty oferujące platformy do płatności internetowych, oferujące usługi dostarczania paczek

3. Instytucje bankowe oferujące zakupy ratalne

4. Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej z Administratorem.

 

W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych, przysługuje klientowi:

1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia

2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia

6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

W przypadkach, w których przetwarzanie danych klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 24.05.2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Klient podając dane osobowe podczas korzystania z serwisu, udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta, którą wyraża akceptując regulamin. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych?

Wszelkie kwestie związane z administrowaniem i przetwarzaniem Twoich danych możesz zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@visione.pl lub korespondencyjnie na adres: VISIONE Urszula Warżała , ul. Komandorska 66, 53-343 Wrocław

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel